Om de massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Bij het maken van een afspraak ben je akkoord gegaan met onderstaande.

 • Voor een eerste massage/behandeling zullen er kort een aantal vragen gesteld worden ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan wordt er een eventueel behandelplan opgemaakt.
 • Persoonlijke gegevens en verstrekte informatie vallen onder mijn geheimhoudingsplicht.
 • Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist  of gebruik je medicatie? Raadpleeg deze eerst of je gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Massagepraktijk OIB onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. 
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie met betrekking van de fysieke en mentale gezondheid. 
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van het aanbod binnen massage-counseling praktijk OIB.
 • De behandelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan voor/ tijdens/ na deelneming  van een behandeling of  counseling sessie.
 • De behandelaar is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Verzocht wordt om geur vrij ( overdaad aan parfum of zweetluchtjes) naar de afspraak te komen.
 • Hier wordt NIET aan erotische massages gedaan. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld. Behandelingen zijn uitsluitend op therapeutische basis georiënteerd
 • De behandelaar behoudt zich het recht om cliënten te weigeren.
 • In de praktijk worden alleen massages aan dames verstrekt.
 • Om administratieve redenen wordt bij het maken van een afspraak om een E-mail en telefoonnummer gevraagd.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden en kunnen ieder moment gewijzigd worden. De behandelaar is niet verplicht dit vooraf gaande aan een behandeling te melden.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig doorberekend (met uitzondering van plotselinge ziekte en of andere zwaar wegende gezondheid omstandigheden.)
  Ook voor niet nagekomen afspraken zal het volledige bedrag doorberekend worden.
 • Betaling geschiedt contant of directe overboeking via mobiele telefoon direct na de massage.

Maak jouw eigen website met JouwWeb