Cognitieve therapie (CT)is een vorm van psychotherapie en gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en hoe dat doorwerkt voor jou in het dagelijks leven. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken waar nodig en welke oordelen je daarbij hanteert. Er wordt gekeken hoe er een geschikter manier van denken gecreëerd kan worden.

In gedragstherapie (GT) staat jouw gedrag centraal. Je gedrag kan namelijk ook van invloed zijn op hoe jij je voelt. Gedrag en de omstandigheden waarin het ontstaat worden in kaart gebracht. Inventariseren hoe gedrag omgevormd kan worden en hoe toe te passen.

Bij het uitwerken geef ik je specifieke oefeningen en huiswerk afspraken mee in een verslag waar je thuis mee kan werken. 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie vaak vergelijkbare gunstige effecten hebben op de problemen van cliënten.

Het is een kortdurende, gestructureerde en effectieve therapievorm. Naar aanleiding van jouw verhaal, bevindingen, ervaringen, emoties of klachten proberen we te achterhalen hoe denk - of - gedrag gewoonten zijn ontstaan en wat daaraan ten grondslag ligt. Je leert hoe je disfunctionele gedachten, herinneringen en de bijbehorende opvattingen over gebeurtenissen kunt ombuigen en anders kan gaan interpreteren.

Ik werk met methoden die je leren hoe je met een (ver)nieuwende houding tegenover je gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties kan komen te staan. 

Een vorm van hulpverlening die erop gericht om problemen inzichtelijk te maken en op te lossen. Herkenning en erkenning zorgen ervoor dat je de vicieuze cirkel kunt doorbreken.

- Voor wie geschikt?

Voor iedereen en bij diverse problematiek. Angsten, paniekaanvallen, stress of wanneer je grote onrust ervaart. Wanneer er ingrijpende veranderingen hebben plaats gevonden waar je geen raad mee weet. Problemen op het gebied van werk, relatie of andere privéaangelegenheden.  Eetproblematiek of andere vraagstukken. Welk doel je ook hebt, ik help en begeleid je graag bij deze te bereiken.

*Als er sprake is van ernstig alcohol-of drugsmisbruik, behoefte aan intensieve (psychische) zorg, adviseer ik je om een gespecialiseerd behandelinstituut in te schakelen.