Cognitieve therapie (CT) is een vorm van psychotherapie. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Naar aanleiding van jouw verhaal, bevindingen, ervaringen, emoties of klachten proberen we te achterhalen hoe denk - of- gedrag gewoonten zijn ontstaan en wat daaraan ten grondslag ligt. Je leert hoe je disfunctionele gedachten, herinneringen en de bijbehorende opvattingen over gebeurtenissen kunt ombuigen en anders kan gaan interpreteren.

Ik werk met methoden die je leren hoe je met een nieuwe/ andere houding tegenover je gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties kan komen te staan. Deze houding kenmerkt zich onder andere door te accepteren en toe te laten van dat wat er speelt en om daarover niet te oordelen.

Mijn manier van counseling is een effectieve en laagdrempelige vorm van hulpverlening en is erop gericht om problemen inzichtelijk te maken en op te lossen. Herkenning en erkenning zorgen ervoor dat je de vicieuze cirkel kunt doorbreken.

-Counseling of Coaching?

In mijn werk biedt ik een mix van beide aan. Bij counseling ligt de nadruk op inzicht en erkenning. Werken met de oplossingen en handvatten die worden aangereikt en deze integreren binnen jouw eigen basis. Gevoelens, gedachten en gedrag samenvatten en kijken waar de valkuilen of juist jouw kracht zit.

Het coachende aspect is meer actiegericht. Dat houdt in dat je met goed omschreven opdrachten en oefeningen gaat werken en gaat kijken welke veranderingen dit jou gaat bieden. 

-Wanneer is counseling toepasbaar?

Bij diverse problematiek. Denk aan leefstijlproblematiek of als je levensvraagstukken hebt. Angsten, stress of wanneer je grote onrust ervaart. Wanneer er ingrijpende veranderingen hebben plaats gevonden waar je geen raad mee weet. Of problemen op het gebied van werk, relatie of andere privéaangelegenheden.  Welk doel je ook hebt, ik help en begeleid je graag bij deze te bereiken.